Plattelandshuis

De subsidieregeling voor leefbaarheidsprojecten 'Loket Levende Dorpen' is inmiddels beeindigd. We geven derhalve geen advies meer op het gebied van leefbaarheidssubsidies. We begeleiden ook geen subsidie-aanvragen meer. We verwijzen u door naar de provinciale regeling:

https://www.provinciegroningen.nl/loket/subsidies/wonen-en-welzijn/bewoners… 

Een handige lijst met subsidiegevers staat op:

http://groningerdorpen.nl/wegwijs-bij-fondsen-en-subsidies/

Bovendien kunt u zich voor advies wenden tot de Ideeenbank van de provincie Groningen:

https://www.provinciegroningen.nl/uitvoering/wonen-en-welzijn/ideeenbank/

We wensen u veel succes bij uw subsidie-aanvraag. 

 

Gebiedscoöperatie Westerkwartier