Home

Per 1 november 2014 is het Plattelandshuis ondergebracht bij de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

In het Plattelandshuis Westerkwartier kunt u nog steeds terecht met uw ideeën of initiatieven die de leefbaarheid van het Westerkwartier bevorderen. Hierbij kunt u denken aan ideeën op het gebied van natuur en landbouw, maatschappelijke ontwikkeling, ondernemerschap, cultuur, recreatie en toerisme. Bij het Plattelandshuis helpen deskundigen van diverse organisaties u verder met uw idee of initiatief.